Posłuchaj rozmowy z Prezesem Zarządu Jackiem Profusem

Rozwijamy skrzydła

ASI Vis Vitalis Management Sp z o.o. S.K.A. to innowacyjna spółka inwestycyjna

utworzona w 2019r., działająca w formule alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Nowatorskie podejście do rynku kapitałowego to przede wszystkim formuła tworzenia społeczności inwestorskich poprzez platformę crowdfundingu udziałowego. Jesteśmy pierwszą spółką inwestycyjną typu ASI, która opiera strategię relacji z inwestorami o tę najbardziej bezpośrednią i najnowocześniejszą formułę inwestowania.

Inwestujemy pozyskane środki w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowym horyzoncie rozwoju, mające istotny wpływ na transformację otaczającego świata, ekologię, zmiany klimatyczne czy zdrowie.

Nasze projekty osiągają stopy zwrotu zabezpieczające kapitał przed inflacją, najpoważniejsze zagrożenie obecnej ekonomii. W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (wg NBP i GUS sięgające ponad 5%)

a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie:
jak chronić kapitał, lokaty
i oszczędności przed inflacją?
ASI Vis Vitalis Management Sp z o.o. SKA stanowi bezpieczną alternatywę i odpowiedź na inflacyjne dylematy.

Trwa emisja akcji serii B i serii C!

Dni
Godziny

Trwa emisja akcji serii B i serii C na platformie crowdfundingu udziałowego wspolnicy.pl. Zapisy na akcje przyjmujemy do 17 stycznia 2022r.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.