Skrót ASI oznacza Alternatywną Spółkę Inwestycyjną, której działalność jest regulowana jest przez ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z 27 maja 2004r.
Zarządzający ASI podlegają zgłoszeniu do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego i zobowiązani są prowadzić bieżącą działalność z uwzględnieniem obowiązków informacyjnych względem inwestorów jak i KN.
Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania zgodnie z polityką inwestycyjną. Zatem, ASI nie może prowadzić jednocześnie innej aktywności gospodarczej poza wyżej wymienioną.
Społeczność inwestorska
Platforma crowdfundingu udziałowego
Projekty inwestycyjne

Misja ASI Vis Vitalis Management

Stabilny wzrost

Oferujemy wyłącznie rentowne projekty o stabilnym rozwoju i ponadprzeciętnym potencjale zwrotu

Bezpieczeństwo

Kreujemy wzrost wartości inwestycji portfelowych a przede wszystkim ochronę zainwestowanego kapitału przed ryzykiem inflacji

Regularne zyski

Rekomendujemy stabilne inwestycje z potencjałem dywidendowym

Filozofia i system wartości

Polityka inwestycyjna ASI Vis Vitalis Management oparta jest o pewne pryncypialne wartości, które mają ograniczać ryzyko inwestycyjne i wyznaczają drogę do budowy zrównoważonego portfela inwestycyjnego, zapewniającego inwestorom długoterminowy wzrost wartości inwestycji i stabilne zyski.

Wierzymy, że mądre inwestowanie oparte o nasz system wartości pozwoli zbudować solidne fundamenty rozwoju ASI Vis Vitalis Management a naszym inwestorom osiągnąć wymierny sukces finansowy.
  • Bezpieczeństwo powierzonych środków
  • Konserwatywne zasady oceny projektów
  • Rzetelne szacowanie ryzyka
  • Transparentność inwestycji
  • Unikanie inwestycji wysokiego ryzyka
  • Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu

Strategia i cele

ASI Vis Vitalis Management to spółka inwestycyjna pozyskująca środki od inwestorów poprzez formułę crowdfundingu udziałowego (equity crowdfunding).

Naszym celem jest zatem budowanie wartości dla naszych inwestorów poprzez inwestowanie środków w przedsięwzięcia o długoterminowej perspektywie rozwoju i wysokiej stopie zwrotu, pozwalającej na wypłatę dywidendy.

Stabilny wzrost wartości aktywów i ochrona kapitału przed inflacją jest najważniejszym celem ASI Vis Vitalis Management. Nasza strategia zakłada, że ROI i IRR z projektów inwestycyjnych powinno osiągać co najmniej 20%.

W jaki sposób zamierzamy realizować naszą strategię? Przede wszystkim poprzez zrównoważony portfel inwestycyjny, zakładający następującą strukturę:
Prognozowana struktura naszego portfela inwestycyjnego odzwierciedla filozofię i świat wartości ASI Vis Vitalis Management oraz odpowiedź na najważniejsze wyzwania współczesnego świata.
Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu, ekologiczne technologie budowlane i ochrona zdrowia to kierunki, które będą aktualne w perspektywie kolejnych 20-30 lat. Nasza spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w tym nurcie zmian.

Zarząd

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący RN
Członek RN

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.