prof. Grzegorz Krzos

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z szeregiem osiągnięć w zakresie prac badawczych, dydaktycznych i biznesowych. Kieruje katedrą Teorii Organizacji i Zarządzania UE, jest wykładowcą programu MBA i kilku menedżerskich studiów podyplomowych oraz promotorem doktorantów z obszaru zarządzania i biznesu. W latach 2010-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu parku przemysłowego i inkubatora przedsiębiorczości ICT Park we Wrocławiu, w latach 2018-2020 pełnił funkcję członka Rady Uczelni, a w latach 2019-2021 przewodniczył Radzie Nadzorującej Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości „inCube”. Członek rad nadzorczych w kilku spółkach kapitałowych. Strategicznie zorientowany na współpracę nauki z biznesem i zarządzanie, tworzenie startup’ów, oraz transformacje technologiczne i cyfrowe biznesu. Ekspert w pozyskiwaniu finansowania na rozwój przedsiębiorstw i innowacje technologiczne.

W zakresie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej oraz transferu wiedzy i technologii prof. Grzegorz Krzos współpracuje z uczelniami ze Szwajcarii (Uniwersytet Neuchatel), Czech (Uniwersytet Hradec Kralowe) i Włoch (Bocconi School of Management in Milano) oraz IDRAC we Francji.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.