Budownictwo modułowe

Budownictwo modułowe jest też odpowiedzią na wyzwania, które polskiej branży budowlanej stawiają zmiany klimatyczne i wchodzące w życie od 1 stycznia 2021 nowe Warunki Techniczne, które mają zmniejszyć udział zapotrzebowanie na energię w nowo budowanych obiektach.
Przemysł budowlany jest odpowiedzialny za 39% światowej emisji dwutlenku węgla podczas, gdy przemysł lotniczy wytwarza zaledwie 2,4% globalnej emisji. W związku z tym trendy w budownictwie i architekturze zmierzają w kierunku obniżania emisji CO2 i samowystarczalności energetycznej.
Poprzedni
Następny

Walden Modular

Walden Modular Sp. z o.o. (WM) to firma mająca zajmować się produkcją jednorodzinnych prefabrykowanych domów modułowych z paneli drewnianych, w technologii CLT (Cross Laminated Timber). Technologia CLT cechuje się energooszczędnością, wysokim współczynnikiem pochłaniania hałasu, trwałością i wytrzymałością porównywalną z konstrukcjami tradycyjnymi, a przede wszystkim krótkimi terminami realizacji.
Produkcja domów odbywać się będzie w kooperacji ze spółką Wasa Trade Sp. z o.o. zarządzającą halą produkcyjną w o powierzchni 4.000 m2 w miejscowości Koniecwałd na Pomorzu oraz halą produkcyjną o powierzchni 4.000 m2 w miejscowości Studzienice na Górnym Śląsku. W hali w Koniecwałdzie już obecnie prowadzona jest produkcja domków na niewielką skalę, wymaga ona jednak doinwestowania i wdrożenia skutecznego planu marketingowo-sprzedażowego. Rolą WM będzie zbudowanie efektywnej dystrybucji i logistyki dostaw.
Sprzedaż odbywać się będzie poprzez platformę e-commerce oraz tworzone już obecnie kanały dystrybucji. Przewidujemy, że większość sprzedaży będzie trafiać na wysokomarżowy rynek niemiecki i na rynek skandynawski. Polski rynek nabierze dynamiki po wejściu w życie programu „Mój dom 70m2” pozwalającego na budowę domu o powierzchni 70 m2 bez pozwolenia na budowę.
Szacujemy, że przy produkcji 180 domów rocznie WM uzyska roczny przychód w wysokości ok. 48 milionów zł.

WASA TRADE

producent

ASI VIS VITALIS

kapitał

  • Marketing,
  • Zarządzanie finansowe,
  • Projekty techniczne,
  • Obsługa klienta,
  • Logistyka dostaw.

Mieszkaj w zgodzie z naturą:

Prefabrykacja domów mieszkalnych w zdrowym, ekologicznym otoczeniu
Technologia CLT – przyjazne zdrowiu budownictwo z litego drewna
Proste i ekologiczne budownictwo modułowe pozwala zaoszczędzić czas, energię i pieniądze

Platforma e-commerce:

a) Eksport

Niewielkie domki rekreacyjne

b) Rynek krajowy

Kompaktowe domy mieszkalne
0
Prognozowana wartość sprzedaży [zł]*
*Informacja szacowana, która może ulec zmianie.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.