Dlaczego OZE?

Stan i struktura polskiego systemu energetycznego będzie wymagać olbrzymich inwestycji, w najbliższych 20 latach, aby osiągnąć poziom średniej unijnej w zakresie neutralności emisyjnej.

Moc zainstalowana w fotowoltaice to nieco powyżej 4 GWp podczas, gdy w Niemczech sięga 52 GWp. Ta dysproporcja wskazuje jaki potencjał rozwoju stoi przed polską energetyką słoneczną.

Watonet

Watonet Sp. z o.o. to spółka działająca w obszarze rozwoju fotowoltaiki i technologii OZE. Jej przedmiotem działalności są 2 sfery biznesu:
Rozwój farm fotowoltaicznych powyżej 1 MWp ​
Hurtowy handel sprzętem do instalacji PV oraz wyposażeniem dodatkowym (pompy ciepła, magazyny energii, instalacje grzewcze, dachówki PV itp.)
Watonet Sp. z o.o. planuje wybudowanie farmy fotowoltaicznej Kruszyna 1 w powiecie Radomskim o mocy 2 MWp, w oparciu o projekt firmy partnerskiej – MB Energy. Projekt posiada pełną dokumentację techniczną, decyzje środowiskowe, warunki zabudowy i jest na etapie uzgadniania przyłącza do sieci z lokalnym dystrybutorem.
Działalność w sferze handlu hurtowego komponentami PV odbywać się będzie we współpracy z firmą partnerską Watomat.p –platformą e-commerce’ową w obszarze fotowoltaiki i wyszukiwarką ofert dla użytkowników indywidualnych (prosumentów).

Wartością dodaną projektu jest plan stworzenia w ramach Watonet Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego, które koncentrować się ma na technologiach i innowacjach z zakresu energetyki odnawialnej. Planujemy uczestnictwo w procesie transformacji energetycznej Górnego Śląska i pozyskiwanie funduszy UE na prace badawczo-rozwojowe oraz na innowacje technologiczne.

Działalność handlowa i zarządzanie zawodowymi farmami fotowoltaicznymi mają docelowo generować 26 milionów zł przychodów rocznie.

MB ENERGY

projekty PV, technologie

ASI VIS VITALIS

kapitał

  • Działalność handlowa w branży OZE
  • Rozwój farm PV
  • Technologie OZE

1. Hurtowy handel sprzętem PV

Sprzęt instalacyjnyWyposażenie dodatkowe

2. Farmy PV 1 MW+

Kupno Dzierżawa Budowa
0
Prognozowana wartość sprzedaży [zł]*
0
Prognozowana wartość sprzedaży [zł]*
*Informacja szacowana, która może ulec zmianie.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.